panoramiese foto

Welkom

Welkom by die Nederduits Gereformeerde Kerk Mosselbaai Suid gemeente.

Die NG Gemeente Mosselbaai-suid (Suidkerk) het op 29 Julie 1958 afgestig van Mosselbaai (Moeder)-gemeente.

Die eerste erediens van die gemeente is op 3 Augustus 1958 gehou.  [ GESKIEDENIS . . . uit 50ste jaar feesblad. ]

Die kerkgebou is ingewy op 22 Oktober 1960.

Die kerksaal is heelwat later opgerig en op 14 Oktober 1972 ingewy.Gemeente logo en boodskap.

Gemeent logo jpg

 Die kruis - die kruis van Jesus is ons lewens-boei, ons anker, ons hoop.

Die oop Bybel - dis ons basis en fondament.

Die Wêreldkaart - ons roeping is om in die wêreld (en ons gemeenskap) 'n verskil te maak.

Aan die voet van die kruis en op die Bybel en die wêreld, staan ons (die figure). Ons is geskape (en herskep) om God te eer. Ons doen dit deur aanbidding (figuur wat kniel) en lof (figuur wat hande ophef). Maar ons doen dit deur na mekaar om te sien (figuur wat kniel en voete-was), en na die wêred uit te reik (figuur wat aan die kruis vashou en na buite uitreik)

Aankondigings

 pdf legger skakel Afkondiginge soos by die deur uitgehandig elke Sondag (sien argief) kommunikeer
  die gemeente aktiwiteite vir die komende weke soos op hierdie Sondag 11/02/2018
[1Mb].

- - - 2018 - - -

webskakel Nog geen nuwe bydraes

- - - 2017 - - -

webskakel Nuwe webbladsy bygevoeg 20/03/2017

webskakel Nuusbriewe : Die kerk en die politiek

webskakel Skyfiereeks oor suidkerkmsb op die internet en Twitter (en Facebook)

webskakel Gebeurtenis verhaal en fotos van die 70-PLUSSERS LENTETEE wat 27 September plaasgevind het

webskakel Berig oor die Malawi uitreik 2017

- - - - - - - - - - - -

webmeester
Meld enige web probleme aan by die webmeester ronald@mdesign.co.za

Mdesign logo
15/02/2018